kod hs uk

Na czym polega zharmonizowany system kodowania?

Międzynarodowy system nazw i numerów służących do klasyfikacji produktów będących przedmiotem obrotu handlowego wszedł w życie w 1988 roku za sprawą Światowej Organizacji Celnej. Jego oficjalna nazwa to Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów – w skrócie HS od angielskiego „Harmonized System ” Jak jest on zorganizowany oraz co oznaczają poszczególne cyfry – wyjaśniamy!

Co oznaczają kody HS?

System kodów HS jest zorganizowany według rodzajów działalności gospodarczej lub materiału do jakiego przyporządkowane są produkty. Dla przykładu, w systemie osobną sekcję stanowią zwierzęta i produkty zwierzęce lub maszyny i urządzenia mechaniczne. System HS zawiera 21 sekcji, podzielonych na 99 działów. W sumie, system obejmuje, bez mała, ponad tysiąc pozycji i ponad pięć tysięcy podpozycji. Produkty są uporządkowane zgodnie ze stopniem złożenia technologicznego związanego z wytworzeniem danego produktu. Każdy produkt posiada własny kod, ustalony na podstawie wyznaczonych przez system reguł. Na kod HS składa się sześć cyfr. Pierwsze dwie z nich to numer sekcji w systemie HS, z którego pochodzi dany towar, następne dwie cyfry są nadane zgodnie z działem w sekcji, kolejne dwie cyfry to podpozycja w systemie HS.

Na przykład pozycja: „ryż polerowany” będzie zakodowana w następujący sposób: rozdział 10 (zboża), nagłówek 06 (ryż), podpozycja 30 (ryż polerowany) – co ostatecznie daje kod produktu „100630”.

Angielskie kody HS – kod HS UK

Znajomością kodów HS powinien wykazywać się każdy, mający do czynienia z importem lub eksportem. To na podstawie powyższych kodów naliczane jest cło, podatki oraz inne opłaty obowiązujące w obrocie handlowym na świecie. Lokalne kody HS w Wielkiej Brytanii mogą nieznacznie różnić się od kodów obowiązujących w Polsce dlatego warto sprawdzić kod HS UK dla danego produktu wchodząc na stronę The UK Integrated Online Tariff w zakładkę „search for a commodity”. Znajduje się tam aktualna klasyfikacja produktów. Prawidłowo zidentyfikowany kod HS UK produktu gwarantuje, że odprawa celna będzie trwała o wiele krócej.

Czym jest Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego?

Można powiedzieć, że nomenklatura scalona czyli „Combined Nomenclature” to system będący rozwinięciem systemu HS. Kody CN liczą osiem cyfr, a pierwsze sześć z nich jest zbieżne z kodem HS. Scalona Nomenklatura to podstawowy element systemu wspólnej taryfy celnej, obowiązującego na całym świecie. System ten umożliwia międzynarodową identyfikację towarów. Zapisy w systemie są uaktualniane co 5-6 lat, tak aby znalazły się tam również nowopowstałe produkty.